Menu
Croeso i Wefan YGG Aberdar. Order your tickets by Wednesday -Diolch.
Home Page

Ysgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Croeso iYsgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Clybiau/School Clubs

Pel-rwyd - Netball

Blwyddyn 6 - Clwb Pel-rwyd pob Nos Fawrth tan 4 o'r gloch.

Year 6 - Netball Club every Tuesday until 4pm.

Click on the links below to see the exciting activities that are happening in our school.
Top