Menu
Croeso i Wefan YGG Aberdar. Don't forget our next INSET day is Friday 26th of April.
Home Page

Ysgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Croeso iYsgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

E-Ddiogelwch / E-safety

Rydym yn Ysgol Gymraeg Aberdâr yn helpu ein disgyblion i fod yn ddiogel ar lein. Defnyddiwch y wybodaeth isod i'ch helpu chi fod yn ddiogel ar lein yn yr ysgol a thu-hwnt. Mae'n bwysig dy fod yn dilyn y rheolau yma pob dydd!

At Ysgol Gymraeg Aberdâr we help our pupils to be safe on line. Use the following information to help you be safe on line where ever you are. It is important to follow the rules every day!

Rheolau e-ddiogelwch / E-safety rules

E-ddiogelwch / E-safety

 

Defnyddiwch y dolenannau isod am ragor o wybodaeth am sut i gadw'n diogel ar lein. Use the following links for more information on how to keep safe online.

Cyfryngau Cymdeithasol - Social Media

Top