Menu
Breakfast Club starts on the 28/09/20. New times, doors open at 8.15 and close at 8.30 prompt. Diolch.
Home Page

Ysgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Croeso iYsgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Staff yr YsgolWho's Who

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol /Come and meet the staff at our school.

Staff Addysgu/Teaching Staff

Mr D Davies - Pennaeth (Headteacher)

Mrs A Mathias - Dirprwy (Deputy Headteacher) 

Mrs B Williams - Arweinydd y Cyfnod Sylfaen a dosbarth Sam Tan/Derbyn (Foundation Phase Leader)

Miss S Marsh -UDRh ALENCo dosbarth Ysbyddaden / Bl 5/6 

Miss J Morris - Dosbarth Olwen / Bl4+5 

Mrs C Clarke - UDRh a dosbarth Culhwch / Bl 6 

Mrs E Llewellyn - Dosbarth Fflac / Meithrin (Nursery)

Mrs R Jones - Dosbarth Fflic / Meithrin (Nursery)

Mrs A Amber Williams - Dosbarth Rala Rwdins/Derbyn (Reception)

Mrs N Rowlands - Dosbarth Jac do / Bl 1

Miss C Thomas - Dosbarth Sali Mali / Bl 1

Miss M Griffiths - Dosbarth Elfed /Bl 2

Mr Z Williams - Dosbarth Rapsgaliwn / Bl 2 

Mrs L Evans - Dosbarth Gwydion / Bl 3

Mr T Morris - Dosbarth Pryderi / Bl 4

Miss L Williams - Dosbarth Branwen / Bl 3

Miss V Johnson - Dosbarth Llew Llaw Gyffes / Bl 5 

Mrs E Brayley + Miss G Rees Williams- CPA (PPA)

 

Staff Ategol/Support Staff

Mrs H Adams - Clerc (Clerk)

Mrs P Davies - Clerc (Clerk)

Mr N Thomas - Gofalwr (Caretaker)

 

Ymarferwyr/Practitioners

Miss L Langford 

Mrs R Holland

Mrs J Williams

Mr L Jones

Mrs S Allen

Mrs M Colbeck Jones

Miss B Parry

Mrs M Jones

Mrs S Howells

Mrs M Kemble

Mrs C Jones

Miss E Barnett

Miss S Rees

Llywodraethwyr/Governors

Mr D Payne- Cadeirydd (Chairperson)

Mr R Evans - Is Gadeirydd (Vice Chair)

Mr D Davies/ Mrs C Clarke/ Miss B Parry/ Mr G Hamlin/ Mrs D Davies/ Cllr S Rees/Miss S Jehu/Mrs S Thomas 

 

 

 

Top