Menu
Croeso i Wefan YGG Aberdar. Please keep visiting the calendar section for updates -Diolch.
Home Page

Ysgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Croeso iYsgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Staff yr YsgolWho's Who

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol /Come and meet the staff at our school.

Staff Addysgu/Teaching Staff

Mr D Davies - Pennaeth (Headteacher)

Mrs A Mathias - Dirprwy (Deputy Headteacher) ALNCo/ Teaching and Learning

Mrs L Prosser - Arweinydd y Cyfnod Sylfaen a dosbarth Sam Tan/Derbyn (Foundation Phase Leader)

Mrs S James -UDRh Mathematics dosbarth Ysbyddaden / Bl 6  

Mrs C Clarke - UDRh Language dosbarth Culhwch / Bl 6 

Mrs E Llewellyn - Dosbarth Fflac / Meithrin (Nursery)

Mrs R Jones - Dosbarth Fflic / Meithrin (Nursery)

Mrs A Amber Williams - Dosbarth Rala Rwdins/Derbyn (Reception)

Mrs N Rowlands - Dosbarth Jac do / Bl 1

Miss C Thomas - Dosbarth Sali Mali / Bl 1

Miss M Griffiths - Dosbarth Elfed /Bl 2

Mr Z Williams - Dosbarth Rapsgaliwn / Bl 2 

Mrs L Evans - Dosbarth Gwydion / Bl 3

Miss L Williams - Dosbarth Branwen / Bl 3

Miss J Morris - Dosbarth Rhiannon / Bl4

Mr T Morris - UDRh Dosbarth Pryderi / Bl 4

Miss V Johnson - UDRh Dosbarth Llew Llaw Gyffes / Bl 5 

Miss G Rees-Williams - Dosbarth Olwen / Bl 5

Mr T Door + Mrs E Brayley- CPA (PPA)

 

Staff Ategol/Support Staff

Mrs H Adams - Clerc (Clerk)

Mrs P Davies - Clerc (Clerk)

Mr N Thomas - Gofalwr (Caretaker)

 

Ymarferwyr/Practitioners

Miss S Rees

Miss J Davies

Mrs M Roderick

Mrs S Allen

Mrs M Colbeck Jones

Mrs C Williams

Mrs M Jones

Mrs H Lewis

Mrs S Howells

Mrs C Jones

Miss E Barnett

Mrs A Jenkins

Mrs R Holland 

 

Llywodraethwyr/Governors

Mrs D Davies- Cadeirydd (Chairperson)

Miss S Jehu - Is Gadeirydd (Vice Chair)

Mr D Davies/ Mrs C Clarke/ Miss B Parry/ Mr R Evans/ Cllr S Rees/ Mr D Townsend/ Mrs A Morgan/ Mrs S Thomas/ Mrs K Smith/ Dr D Jones.

 

 

 

Top