Menu
Croeso i Wefan YGG Aberdar. Don't forget our next INSET day is Friday 26th of April.
Home Page

Ysgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Croeso iYsgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Staff yr YsgolWho's Who

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol /Come and meet the staff at our school.

Staff Addysgu/Teaching Staff

Mr D Davies - Pennaeth (Headteacher)

Mrs A Mathias - Dirprwy (Deputy Headteacher) ALNCo/ Teaching and Learning

Mrs L Prosser - Arweinydd y Cyfnod Sylfaen a dosbarth Sam Tan/Derbyn (Foundation Phase Leader)

Mrs S James -UDRh Mathematics dosbarth Ysbyddaden / Bl 6  

Mrs C Clarke - (Dirprwy dros dro) UDRh Language dosbarth Culhwch / Bl 6 

Mrs E Llewellyn - Dosbarth Fflac / Meithrin (Nursery)

Mrs R Jones - Dosbarth Fflic / Meithrin (Nursery)

Mrs A Amber Williams - Dosbarth Rala Rwdins/Derbyn (Reception)

Mrs N Rowlands - Dosbarth Jac do / Bl 1

Miss C Thomas - Dosbarth Sali Mali / Bl 1

Mrs A Murray - Dosbarth Elfed /Bl 2

Mr Z Williams - Dosbarth Rapsgaliwn / Bl 2 

Mrs L Evans - Dosbarth Gwydion / Bl 3

Miss L Williams - Dosbarth Branwen / Bl 3

Miss J Morris - Dosbarth Rhiannon / Bl4

Mr T Morris - UDRh Dosbarth Pryderi / Bl 4

Miss V Johnson - UDRh Dosbarth Llew Llaw Gyffes / Bl 5 

Miss G Rees-Williams - Dosbarth Olwen / Bl 5

Ms B Davies + Mrs E Brayley- CPA (PPA)

 

Staff Ategol/Support Staff

Mrs H Adams - Clerc (Clerk)

Mrs P Davies - Clerc (Clerk)

Mr N Thomas - Gofalwr (Caretaker)

 

Ymarferwyr/Practitioners

Miss S Rees

Miss J Plant

Mrs S Allen

Mrs M Colbeck Jones

Mrs C Williams

Mrs M Jones

Mrs H Lewis

Mrs S Howells

Mrs C Jones

Miss E Barnett

Mrs A Jenkins

Mrs R Holland 

 

Llywodraethwyr/Governors

Mrs D Davies- Cadeirydd (Chairperson)

Mrs A Morgan - Is Gadeirydd (Vice Chair)

Mr D Davies/ Mrs S Allen/ Mr R Evans/ Cllr S Rees/ Mrs S Jehu/ Mrs A Morgan/ Mrs S Thomas/ Mr Z Williams/ Dr D Jones/Mrs K Cowles/Mrs K Smith.

 

 

 

Top