Menu
School Closed for an INSET on Friday 24/09/2021
Home Page

Ysgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Croeso iYsgol G.G. AberdarCyd Dynnu Gwir Lwyddiant

Staff yr YsgolWho's Who

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol /Come and meet the staff at our school.

Staff Addysgu/Teaching Staff

Mr D Davies - Pennaeth (Headteacher)

Mrs A Mathias - Dirprwy (Deputy Headteacher) 

Mrs B Williams - Arweinydd y Cyfnod Sylfaen a dosbarth Sam Tan/Derbyn (Foundation Phase Leader)

Miss S Marsh -UDRh ALENCo dosbarth Ysbyddaden / Bl 5/6 

Miss J Morris - Dosbarth Olwen / Bl4+5 

Mrs C Clarke - UDRh a dosbarth Culhwch / Bl 6 

Mrs E Llewellyn - Dosbarth Fflac / Meithrin (Nursery)

Mrs R Jones - Dosbarth Fflic / Meithrin (Nursery)

Mrs A Amber Williams - Dosbarth Rala Rwdins/Derbyn (Reception)

Mrs N Rowlands - Dosbarth Jac do / Bl 1

Miss C Thomas - Dosbarth Sali Mali / Bl 1

Miss M Griffiths - Dosbarth Elfed /Bl 2

Mr Z Williams - Dosbarth Rapsgaliwn / Bl 2 

Mrs L Evans - Dosbarth Gwydion / Bl 3

Mr T Morris - Dosbarth Pryderi / Bl 4

Miss L Williams - Dosbarth Branwen / Bl 3

Miss V Johnson - Dosbarth Llew Llaw Gyffes / Bl 5 

Mrs E Brayley + Miss G Rees Williams- CPA (PPA)

 

Staff Ategol/Support Staff

Mrs H Adams - Clerc (Clerk)

Mrs P Davies - Clerc (Clerk)

Mr N Thomas - Gofalwr (Caretaker)

 

Ymarferwyr/Practitioners

Miss L Langford 

Mrs R Holland

Mrs J Williams

Mr L Jones

Mrs S Allen

Mrs M Colbeck Jones

Miss B Parry

Mrs M Jones

Mrs S Howells

Mrs M Kemble

Mrs C Jones

Miss E Barnett

Miss S Rees

Llywodraethwyr/Governors

Mr D Payne- Cadeirydd (Chairperson)

Mr R Evans - Is Gadeirydd (Vice Chair)

Mr D Davies/ Mrs C Clarke/ Miss B Parry/ Mr G Hamlin/ Mrs D Davies/ Cllr S Rees/Miss S Jehu/Mrs S Thomas 

 

 

 

Top